Obecní úřad HORNÍ TOŠANOVICE
Horní Tošanovice 129
739 53 Hnojník
tel: 558 696 459
email: urad@hornitosanovice.cz


informace pro turisty
letecký pohled na obec

Naposled přidáno

Informace OÚ
Obecní úřad v Horních Tošanovicích uzavřen 13. a 14.2.2020
12.02.2020 14:33

Informace OÚ
Informace o vyhlašované výzvě MAS Pobeskydí - Program rozvoje venkova na období 2014-2020
10.02.2020 07:27

pdf.png

Informace OÚ
Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu - velmi silný vítr
10.02.2020 07:22

Úřední deska
4/2020 - Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby č.1/2020
05.02.2020 09:23

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

Odpadové hospodářství
Slevy na poplatku za odpady pro r.2020
03.02.2020 15:01

pdf.png

Informace OÚ
Sběrný dvůr Třanovice - změna provozní doby od 1.2.2020
28.01.2020 17:55

Odpadové hospodářství
Sběrný dvůr Třanovice - změna provozní doby
28.01.2020 17:54

Informace OÚ
Informace finančního úřadu ve věci přiznání daně z nemovitých věcí pro rok 2020
24.01.2020 11:42

pdf.png

Úřední deska
2/2020 - Oznámení Sdružení obcí povodí Stonávky o zveřejnění dokumentů
21.01.2020 08:33

Informace OÚ
Ples hasičů v Horních Tošanovicích
13.01.2020 11:41

32998.jpg

Úřední deska
1/2020 - Oznámení o zveřejnění RO č.7/2019, rozpočtu na r.2020, SRV na r.2021 - 2023
12.01.2020 12:36

pdf.png

Pov.zveřejňované informace
Střednědobý rozpočtový výhled na období r.2021 - 2023
12.01.2020 12:35

pdf.png

Pov.zveřejňované informace
Rozpočet na rok 2020
12.01.2020 12:34

pdf.png

Pov.zveřejňované informace
Rozpočtové opatření č.7/2019
12.01.2020 12:33

pdf.png pdf.png pdf.png

Pov.zveřejňované informace
Informace k žádosti dle zák.č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
08.01.2020 13:03

soubor.png pdf.png

Informace OÚ
IN.F.Obálka - Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku
30.12.2019 10:00

soubor.png

Odpadové hospodářství
Harmonogram svozu odpadů v roce 2020
30.12.2019 07:56

pdf.png

Zápisy a usnesení
Zápis z 9.zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice
23.12.2019 07:52

pdf.png

Pov.zveřejňované informace
Rozpočtové opatření č.6/2019
18.12.2019 14:13

pdf.png pdf.png pdf.png

Průmyslová zóna
Informace
12.11.2019 11:29

pdf.png

Úřední deska

4/2020 - Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby č.1/2020
05.02.2020 09:23

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

2/2020 - Oznámení Sdružení obcí povodí Stonávky o zveřejnění dokumentů
21.01.2020 08:33

1/2020 - Oznámení o zveřejnění RO č.7/2019, rozpočtu na r.2020, SRV na r.2021 - 2023
12.01.2020 12:36

pdf.png

25/2019 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce a přezkumu hospodaření obce za rok 2018, účetní závěrky za rok 2018
12.06.2019 11:46

pdf.png

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci projektu " Beskydský folklor " (reg.č.CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0001734)
12.06.2019 11:06

pdf.png

31/2018 Oznámení o nálezu movité věci
13.08.2018 11:24

pdf.png

Poskytnutí informace dle zák.106/1999 Sb. + příloha
15.02.2017 16:09

pdf.png pdf.png

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák.106/1999 S. za rok 2016
15.02.2017 16:00

pdf.png

více>>

Informace OÚ

Obecní úřad v Horních Tošanovicích uzavřen 13. a 14.2.2020
12.02.2020 14:33

Informace o vyhlašované výzvě MAS Pobeskydí - Program rozvoje venkova na období 2014-2020
10.02.2020 07:27

pdf.png

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu - velmi silný vítr
10.02.2020 07:22

Sběrný dvůr Třanovice - změna provozní doby od 1.2.2020
28.01.2020 17:55

Informace finančního úřadu ve věci přiznání daně z nemovitých věcí pro rok 2020
24.01.2020 11:42

pdf.png

Ples hasičů v Horních Tošanovicích
13.01.2020 11:41

32998.jpg

IN.F.Obálka - Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku
30.12.2019 10:00

soubor.png

Stonávka 5/2019
01.11.2019 11:36

pdf.png

Preventivní článek Policie ČR - kampaň Kdo z koho
10.10.2019 08:18

doc.png 32322.jpg 32323.jpg

Informace k úhradě poplatku za odpady a vodného za 2.pololetí r.2019
01.10.2019 07:17

pdf.png

více>>

Projekt SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI HORNÍ TOŠANOVICE

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009115
Příjemce dotace: Obec Horní Tošanovice
Výzva: 80. Výzva IROP - Sociální bydlení (SVL) II.
Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Celkové náklady: 8 803 411,21 Kč
Dotace: 6 687 233,01 Kč

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření dostupného nájemního sociálního bydlení pro sociálně vyloučené osoby a pro osoby sociálním vyloučením ohrožené. V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy a přístavba rodinného domu, ve kterém vzniknou 4 bytové jednotky se základním vybavením.

Doba realizace projektu je do 30.10.2020.


erb HORNÍ TOŠANOVICE Horní Tošanovice jsou malou obcí s pětistovkou obyvatel, která leží v malebné podhorské krajině mezi Moravskoslezskými Beskydami a Žermanickou přehradou na bývalé "císařské cestě", spojující v minulosti Slezsko s ostatními zeměmi rakousko-uherské monarchie. Dnes jde o silnice I/47 a I/68 navazující v Neborech na silnici I/11 s mezinárodní trasou E75. Okrajem obce vede regionální železniční trať z Frýdku-Místku do Těšína. S doklady pohnuté historie se zde setkáváme na každém kroku.

Ačkoli první zmínky o obci pocházejí z počátku 14. století, nedávné archeologické průzkumy prokázaly, že území obce bylo osídleno již před více než čtyřmi tisíci lety. Důkazem pro toto tvrzení jsou nalezené keramické úlomky a kamenné nástroje z pazourku a sopečného skla - obsidiánu. Své nesmazatelné stopy zde historie zanechala i v pozdějších obdobích. Za shlédnutí bezesporu stojí budova první hrnčírny ve Slezsku pocházející z 19. století, ale i zachovalá barokní kaplička a malý empírový zámek z třicátých let 19. století, který je znám svou schodištní dvoranou, hodnotnou štukovou výzdobou a příjemným, krajinářsky významným parkem. Pro milovníky vodních sportů a letní rekreace je významným lákadlem nedaleko ležící Žermanická přehrada. Dobré jídlo, pití a příjemné posezení nabízejí restaurace kolem silnic první třídy. V obci je ranč, který nabízí jízdu na koních v blízkém i vzdáleném okolí po vyznačené hipostezce údolím řeky Stonávky.Mobilní aplikace "Obec Horní Tošanovice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Horní Tošanovice" pro iOS


PŘIHLÁŠENÍ/ZRUŠENÍ ODBĚRU NOVINEK NA EMAIL
Váš email: Opište kód: